29 de novembre de 2017

 

Operador certificat per Qualimat Transport

 

Abans de res, què és Qualimat Transport? Qualimat és una associació d'indústries del sector de l'alimentació animal amb la missió d'abordar qüestions de qualitat i proveïment de les matèries primeres, millorar la seguretat alimentària i constituir una xarxa d'actors en el sector.

 

Aquesta associació es constitueix en 1978 per un grup -voluntari i independent- de fabricants de pinsos a França. Qualimat es compon d'un consell d'administració - format per 15 agents-, un comitè tècnic -representant de les empreses membres -, un comitè directiu interprofessional i 5 membres permanents.

L'organització realitza el control i anàlisi de les matèries primeres per a l'alimentació animal importades a França. Aquest control es realitza d'acord a un pla definit pel comitè tècnic. Al llarg dels gairebé 40 anys de l'associació, Qualimat ha analitzat i controlat més de 135 milions de tones de matèries primeres i prop de 47.000 mostres.

Qualimat Transport
Tenint en compte que el transport a granel constitueix un condicionant molt important en la seguretat i qualitat alimentària, Qualimat havia d'estar present en aquest àmbit. Per això, pràcticament des del seu començament, l'organització ha mostrat un gran interès a preservar la qualitat de les matèries primeres durant el seu transport, concretament al transport a granel per carretera. La seva actuació se centra especialment en garantir l'absència de contaminació física, química i orgànica.

Transports F. Ramos constitueix un operador de transport amb certificat Qualimat. El nostre grup és, probablement, un dels primers transportistes espanyols a granel en obtenir aquesta qualificació- i durant molts anys, els únics del país-.

Aquesta qualificació certifica que com a operador logístic, Transports F. Ramos compleix amb una sèrie de polítiques de qualitat, com:

 

  • Garantir que es compleix la normativa en seguretat alimentària mitjançant els corresponents documents legislatius i registres.
  • La formalització de l'anàlisi HACCP, d'acord amb els requisits reglamentaris per controlar els perills físics, químics i microbiològics.
  • Implementació de tots els mecanismes necessaris per garantir la traçabilitat i neteja de les cisternes.
  • Control de no-conformitats internes, com la identificació del producte i determinació d'accions apropiades, comunicació immediata al client i registre de fets.

 

Nivells de neteja
Depenent de la qualificació de la mercaderia transportada, Qualimat estableix 4 nivells de neteja, especificats en el IDTF:

 

  • Nivell A: neteja en sec o per eliminar taques líquides.
  • Nivell B: Neteja amb aigua
  • Nivell C: Neteja amb aigua i detergent aprovat per contacte amb aliments.
  • Nivell D: desinfecció amb aigua i detergent amb desinfectant aprovat per al contacte amb aliments.

 

Sistemes similars a Europa
Qualimat no és l'únic sistema de control i anàlisi de matèries primeres per a l'alimentació animal. A Europa hi ha altres organismes similars que bé poden ser equivalents a la certificació Qualimat. Aquests són GMP +, Ovocom o Qs, sistemes reconeguts per Qualimat.

En l'actualitat, a Transports F. Ramos mantenim les qualificacions Qualimat i GMP +.

 
 

Actualitat

 

Les nostres últimes notícies i comunicats

 
 
 

28 de febrer de 2023

 
 
 

Alguns factors a tenir en compte al transportar el teu vi a granel

 
 
 

27 de gener de 2023

 
 
 

El nostre compromís amb la sostenibilitat

 
 
 

15 de juny de 2020

 
 
 

F. Ramos i Borges International Group compromesos amb la intermodalitat

 
 
 
 

 

Avís de cookies