25 de febrer de 2019

 

Nova etiqueta per controlar la temperatura de fruites i hortalisses

 

La Federació Espanyola d'Associacions de Productors Exportadors de Fruites, Hortalisses, Flores i Plantes Vives (FEPEX) ha creat una solució per controlar la temperatura de productes hortofructícoles. Es tracta de Thermolabel, una etiqueta capaç de controlar la cadena del fred d'aquests productes durant el seu transport i logística. Gràcies a aquesta etiqueta es podran identificar els palets i caixes que hagin patit algun trencament en la cadena del fred.

 

Com a productes peribles, les fruites i hortalisses necessiten condicions especials durant el seu transport i logística. Una de les necessitats més importants per garantir la qualitat d'aquests productes és mantenir una determinada temperatura de manera constant. A això se li denomina mantenir la cadena de fred.

Aquest projecte, dut a terme en col·laboració amb Thermolabel Technology SL, Medalchemy, Bonnysa Agroalimentària i la Universitat de València, pretén millorar la seguretat alimentària i garantir enviaments amb les màximes garanties sanitàries.

La norma CCQI controla la qualitat dels productes a través d'indicadors i mesures preventives al llarg de la cadena de fred de productes peribles i sensibles a la temperatura. Per a l'obtenció d'aquesta norma, l'empresa de transport juga un paper fonamental mitjançant la seva política de qualitat. La utilització de vehicles, cisternes, embalatges i altres mitjans especials és clau per garantir la cadena del fred. No obstant això, disposar d'una etiqueta que asseguri de manera transversal la no trencament de la cadena del fred era necessari per eliminar reclamacions injustificades.

Actualment, el sector hortofructícola perd al voltant d'un 5% de les exportacions anuals a causa de reclamacions per trencaments en la cadena del fred. Una xifra que es tradueix en uns 650 milions d'euros en 2018. Amb l'aplicació de l'etiqueta Thermolabel es podrà verificar la temperatura a què han estat sotmeses les fruites, hortalisses i altres productes peribles. En altres paraules, aquesta etiqueta dotarà d'un DNI termogràfic que garantiria la qualitat i vida útil del producte.

L'exportació espanyola de fruites i hortalisses va créixer en 2018 un 4,4% en volum i un 0,4% en valor respecte l'any anterior, arribant als 12.832.000 d'euros. Andalusia, la Comunitat Valenciana i Múrcia són les principals comunitats autònomes en exportació de fruites i hortalisses.

Font: fepex.es

 

 
 

Actualitat

 

Les nostres últimes notícies i comunicats

 
 
 

28 de febrer de 2023

 
 
 

Alguns factors a tenir en compte al transportar el teu vi a granel

 
 
 

27 de gener de 2023

 
 
 

El nostre compromís amb la sostenibilitat

 
 
 

15 de juny de 2020

 
 
 

F. Ramos i Borges International Group compromesos amb la intermodalitat

 
 
 
 

 

Avís de cookies