20 de juny de 2019

 

Augmenta l'activitat en el transport per mercaderies

 

A la reunió trimestral que realitza el Ministeri de Foment el Grup de Treball dels Observatoris del sector del transport de mercaderies per carretera, s'observa un increment en les tones-quilòmetre produïdes, especialment en el transport internacional (4,7%) i el transport local (10,8%). No obstant això, s'observa un increment de costos a causa de l'augment del preu del carburant i, alhora, una disminució dels preus.

 

Activitat en el transport
En el primer trimestre de 2019, les tones per quilòmetre produïdes van augmentar respecte al trimestre anterior. Aquest augment es produeix especialment en el transport local, amb un 10,8% més i en el transport internacional, amb un increment del 4,7%. No obstant això, el transport nacional de llarga distància s'ha mantingut amb un lleu increment del 0,5%.

Costos del transport
Com a conseqüència de l'augment del 6,6% en el preu del carburant i del 3,5% en els costos financers, els costos d'explotació en les 20 categories analitzades augmenten significativament.

Preus per quilòmetre recorregut
Pel que fa als preus per quilòmetre de càrrec van disminuir en mitjana i llarga distància, però, van augmentar en curta distància. En la comparativa entre els preus i costos d'explotació, s'observa que els preus no s'adapten a les fluctuacions en els costos d'explotació, el que denota una gran inelasticitat en els preus a les variacions dels costos.

 
 

Actualitat

 

Les nostres últimes notícies i comunicats

 
 
 

01 d'agost de 2023

 
 
 

F. Ramos, guanyadors del premi PYME. Un reconeixement i una gran responsabilitat.

 
 
 

14 de juny de 2023

 
 
 

Participació de F. Ramos a SIL Barcelona 2023: Compromís amb la Logística Sostenible

 
 
 

22 de març de 2023

 
 
 

Nova instal·lació de plaques fotovoltaiques a les nostres oficines centrals

 
 
 
 

 

Avís de cookies