28 d'agost de 2019

 

L'agent transitari i els seus avantatges

 

Saps què és un agent transitari? Es tracta figura és molt important per organitzar el transport de mercaderies internacional. En el següent article et vam explicar les seves funcions i els avantatges de contractar-lo.

 

L'agent transitari, també anomenat agent de càrrega, és aquella persona (física o jurídica) responsable durant el transport internacional de mercaderies, amb l'objectiu que es dugui a terme de manera segura, eficient i rendible. L'agent transitari, per tant, actua com a intermediari entre l'importador, l'exportador i les empreses implicades en el transport.

Entre les funcions que realitza l'agent o empresa transitària es troba planificar, tramitar i gestionar el transport de mercaderies entre duanes. A més, aquesta persona s'encarrega de realitzar tots els tràmits sobre documentació, procés, assegurances i despeses de transport.

Avantatges de comptar amb un agent transitari
L'agent transitari facilita l'enviament tant per a l'importador com per a l'exportador. Això es tradueix en una sèrie de beneficis:

 

 • Assessorament sobre l'alternativa més rendible i eficaç.
 • Preparació i presentació de la documentació requerida per a l'exportació.
 • Realització dels tràmits per empaquetar, estrebar i carregar la mercaderia.
 • Gestió amb agents de duanes a l'estranger per assegurar el compliment de les normatives.
 • Simplifica el procés i les gestions i pot accedir a millors preus.
 • Com es pot comprovar, l'actuació d'un agent transitari és fonamental per garantir el correcte trasllat de mercaderia d'un país a un altre. Aquest proporciona una major seguretat a l'hora d'evitar contratemps, així com elaborar un pressupost amb més exactitud.

 

Tipus d'agents de transport
Segons les funcions a realitzar durant el transport de la mercaderia, hi ha diferents tipus d'agents transitaris. A continuació anomenem les diferents classes:

 

 • Operadors de transport multimodal (OTM): inclou tots els tràmits i operacions necessàries des del lloc d'origen fins a la destinació. Aquest tipus d'agent és capaç de coordinar tots els mitjans de transport necessaris per a dur a terme la transacció.
 • Agents de transport aeri: Gestionen les expedicions de mercaderies de les aerolínies, generalment de llarga distància. Aquesta persona ha de ser membre de la IATA.
 • Agents de transport per carretera: Són els intermediaris que actuen entre els portadors i els expedidors, responsables del transport de mercaderies per carretera.
 • Agents portuaris: Actuen en aeroports, ports marítims i terminals de càrrega, amb la qual cosa es responsabilitzen del traspassi de la mercaderia d'un mode de transport a un altre.
 • Agents de càrrega: Actuen com a agents dels armadors, responsable de la gestió operativa del vaixell. Aquesta persona entrega i rep la carta durant el transport marítim.
 • Per a més informació, la figura del transitari està regulada a Espanya per la Llei 16/1987 d'Ordenació del Transport Terrestre, LOTT, des de 1987.

 

 

 
 

Actualitat

 

Les nostres últimes notícies i comunicats

 
 
 

21 de març de 2024

 
 
 

Compromís renovat amb la qualitat i la seguretat en el transport d'aliments líquids (FEED)

 
 
 

11 de desembre de 2023

 
 
 

Innovació i Seguretat: Claus de l'Èxit a Transports F. Ramos

 
 
 

01 d'agost de 2023

 
 
 

F. Ramos, guanyadors del premi PYME. Un reconeixement i una gran responsabilitat.

 
 
 
 

 

Avís de cookies