Estació de rentada

La seguretat alimentària i la higiene són una de les nostres prioritats. Per això, i per garantir una neteja de primera qualitat, disposem d'una estació de rentada de cisternes i contenidors alimentaris pròpia.

MADI REUS és l'empresa independent que s'encarrega de dur a terme tot tipus de rentades i vaporatges.

  • Rentada microbiològica
  • Rentada de cisternes contenidores de líquids
  • Rentada de frigorífics
  • Rentada d'IBC
  • Rentada exterior / carrosseries

Transportes F.Ramos té els certificats de rentada de cisternes alimentàries Kosher i Halal, i compleix amb els estàndards dels països jueus i musulmans i en els quals es garanteix una major seguretat alimentària.

També tenim el certificat Lletra Q, de manera que es garanteix una millor traçabilitat dels productes lactis espanyols i es millora la informació i transparència de la producció i comercialització d'aquests aliments.

 

 

 Política de Responsabilitat 
Social Corporativa
- MADI REUS

 Política Integrada de Qualitat,
Mediambient i
 Seguretat i
Salut Laboral
 - MADI REUS