Transport de mercaderies per carretera

Transportes F. Ramos garanteix un transport per carretera fiable, flexible i segur. Innovem constantment i estem al dia dels últims avenços tecnològics per assegurar un transport ràpid i en les millors condicions possibles. A més, disposem d'un sistema de localització que permet donar més informació al client sobre l'estat del seu producte.

Totes les nostres cisternes:

  • Disposen dels accessoris més adequats per a l'autodescàrrega, com bombes, compressors, etc.
  • Tenen tapes dobles, per a més seguretat.
  • Estan condicionades amb safates augmentades amb antilliscant, per donar més seguretat i mobilitat tant al conductor com a l'operari.
  • Inclouen termòmetres digitals i analògics per a un major control de la temperatura.
  • Permeten transportar productes sota atmosfera inerta, sense contacte amb l'aire, i n’eviten l'oxidació o la contaminació ambiental.
  • Són d'acer inoxidable i isotèrmiques, i compleixen amb la normativa ATP vigent a la Unió Europea per a productes peribles.

A més, disposem dels darrers avenços en fabricació de cisternes, com són:

  • Cisternes estàndard, amb la millor combinació de capacitat per al vostre producte.
  • Cisternes amb calefacció autònoma i bombes lobulars per descarregar productes densos, com xocolates, glucoses, mel...
  • Cisternes  tipus Jumbo, que permeten separar les mercaderies de consum humà i animal, i asseguren la traçabilitat dels productes. 
  • Cisternes ultralleugeres mono o multi, amb capacitat de càrrega de 27,5 t.