El transport intermodal, l'alternativa idònia.dijous, 9 abril, 2020

En aquests difícils moments que afecten els diferents àmbits socials i econòmics de tot el món, el sector del transport també s'està veient afectat amb tancaments de fronteres, reducció de conductors, etc.

L'alternativa idònia per la seva gran efectivitat és el transport intermodal que permet el trasllat de materials i mercaderies mitjançant una unitat de càrrega (contenidors, cisternes) entre diferents modes de transport (carretera, ferrocarril i transport marítims de curta distància).

 

Respectuós amb el medi ambient, minimitza les emissions de CO2 i és un model més sostenible en termes generals. Al combinar diferents mitjans de transport, aconsegueix optimitzar els temps d'espera, ja que es busquen els mitjans més eficients, reduint el consum d'energia.

 

Transports Ramos amb més de 100 cisternes i 200 contenidors (Isotanks) que permeten el canvi més ràpid entre els mitjans de transport, ofereix una alternativa en transport intermodal que pot ajudar a les empreses d'Europa a poder realitzar els seus enviaments per diferents rutes en transport combinat, connectant a empreses i proveïdors i així facilitar el trànsit de mercaderies durant la situació actual que ens afecta.

 

El nostre objectiu és proporcionar una distribució segura i eficient de la seva càrrega per tot el món, permetent la connectivitat amb els centres de comerç internacionals.