Transportes F. Ramos amb la fundació AFIMdijous, 16 febrer, 2017

Des de fa anys, en Transports F. Ramos estem conscienciats pel desenvolupament ètic, social i mediambiental. Realitzem una gestió responsable dels recursos, seleccionant les tecnologies més eficients i mantenim una filosofia corporativa basada en valors socials. Creiem que el valor aportat a la societat mitjançant la nostra activitat econòmica no és suficient. Les empreses són peces clau en el desenvolupament de la societat i hem de fer latent nostre compromís cap a les persones.

Logo fundacion AFIM

Un exemple d'això és la nostra col·laboració amb AFIM, una fundació sense ànim de lucre amb la missió d'ajudar, formar i integrar persones amb algun tipus de discapacitat, ja sigui física, intel·lectual o sensorial. AFIM porta més de 20 anys donant suport a joves i grans amb discapacitat en la normalització, capacitació laboral i integració social.

A Transportes F. Ramos col·laborem amb la Fundació AFIM a través de donacions econòmiques des de fa molts anys, ja que ens sembla una gran iniciativa per ajudar a aquest tipus de col·lectius. Hem de ser conscients que les persones amb discapacitat són un grup amb un major risc d'exclusió social, però, són igual de vàlides i han de tenir les mateixes oportunitats que la resta de persones.

1/3 de les persones amb discapacitat es troben en risc de pobresa o exclusió social

Según l'Observatori de Discapacitat Física, les persones discapacitades majors de 16 anys tenen més probabilitats de caure en risc de pobresa o exclusió social, tant a Espanya com a l'Unió Europea. De fet, 1 de cada 3 persones amb discapacitat està en riesc d'exclusió social. Per sort, aquesta situació es redueix bastant després de les transferències socials, el qual posa de manifiest la importància de les prestacions, les pensions i fundacions benèfiques.

discapacitados

Algunes dades d'interés:

  • Un dels principals reptes de les famílies amb menors discapacitats és la dificultat econòmica
  • Únicament el 26% de les persones discapacitades disposen de feina.
  • Les prestacions socials s'han reduït dràsticament els últims anys.

En aquest context, la Fundació AFIM posa en marxa un seguit d'activitats adreçades a persones discapacitades, com els programes de estimualción cognitiva, tallers per a la inclusió, tallers prelaborals, un servei d'atenció directa o un programa de beques de formació, entre d'altres.