El camí cap el transport i logística més sosteniblesdimarts, 15 gener, 2019

Una de les principals preocupacions de la societat actual és la creixent contaminació de la nostra atmosfera. Les regulacions per preservar el medi ambient són cada vegada més restrictives, com per exemple, la limitació del trànsit de vehicles en ciutats o la disminució de partícules contaminants en els gasos produïts.

La sostenibilitat i eficiència són valors que han estat presents des de la fundació del grup Transports F. Ramos, mitjançant diferents innovacions tecnològiques que redueixen la petjada ecològica. Per exemple, la renovació de gran part de la flota de vehicles amb neutralitzador de gasos AdBlue de Scannia o el traçat de rutes més eficients.

Inevitablement, el desenvolupament del transport i logística passa per aconseguir un enviament més ràpid i eficient, així com reduir l'impacte mediambiental. Algunes de tendències d'aquest sector per 2019 són la digitalització de la cadena de subministrament i la robotització en la cadena de treball. D'una banda, la digitalització dels processos comunicatius permet aportar valor a la cadena de treball, així com tenir un major control. Pel que fa a la robotització d'algunes accions, permet agilitzar processos, millorar la seguretat i rapidesa dels lliuraments. Aquestes tecnologies també possibiliten la integració de processos, l'obtenció informació a temps real, així com la intel·ligència artificial o la geolocalització. L'obtenció i anàlisi de dades permeten millorar les rutes de transport, augmentant d'aquesta manera, la sostenibilitat.

A tall il·lustratiu, podem veure com en la Jornada de Sostenibilitat en logística i transport celebrada a Saragossa el 2017 i organitzada per UN (Organització Empresarial de Logística i Transport) es van tractar temes com la gestió de la petjada de CO2 mitjançant un transport neutre en carboni , l'optimització dels lliuraments d'última milla, les xarxes de baixa potència i llarg abast o l'ús de diverses eines per a la gestió sostenible.

A Transportes F. Ramos, com a empresa compromesa en la reducció de CO2, ens mantenim atents a les innovacions que van apareixent en el mercat per millorar l'eficiència i sostenibilitat del transport. El camí cap a la descarbonització del transport constitueix tot un repte per a les empreses d'aquest sector, però, el considerem necessari en el món on vivim.