Situació del transport aeri de mercaderies a Espanyadilluns, 17 setembre, 2018

Durant els primers 6 mesos de l'any el transport aeri de mercaderies ha crescut el 13% del volum de càrrega aèria respecte l'any anterior. Encara que durant el mes d'agost es produeix una desacceleració del creixement (només un + 2,6% respecte al 2017), el total acumulat de gener a agost es manté en + 11,5% respecte l'any anterior.

Si ens fixem en el trànsit aeri per cada aeroport, el d'Adolfo Suarez Madrid Barajas es manté en primera posició i amb diferència: de mitjana uns 42 milions de mercaderies transportades. En segona i tercera posició es troben Barcelona i Saragossa, amb 13,8 i 12,8 milions de mercaderies, respectivament.

Durant l'any els principals aeroports augmenten el volum de mercaderies transportades respecte al 2017, però, a l'agost als aeroports de Saragossa, Vitòria i Tenerife Nord, entre d'altres, disminueixen el seu trànsit aeri.

Tendències transport aeri Espanya

 

Evolució transport aeri

Tot i que el transport aeri de mercaderies és minoritari comparat amb els serveis de transport marítim i terrestre, aquest segueix creixent any rere any. Una de les causes d'aquest creixement és l'augment de les compres per internet: cada vegada hi ha més persones que compren productes a gran distància i els requereix en la major brevetat possible. També hi ha un major nombre de botigues sense magatzem propi, que venen a qualsevol part del món i amb temps d'espera molt reduïts. Aquestes tendències de venda i consum estan impulsat l'ús del transport aeri a mercaderies i es preveu que seguirà augmentant en els propers anys.

A Transports F. Ramos realitzem serveis de transport aeri internacional, per a més informació contacta amb un dels nostres agents mitjançant aquest formulari.