Novetats del nou reglament de transport per carretera (ROTT)dilluns, 19 novembre, 2018

Una de les normatives més importants per regular el sector del transport per carretera a Espanya és el ROTT (Reglament d'Ordenació del Transport Terrestre). Fa anys que la modificació del ROTT hauria d'estar vigent, però, s'ha anat posposant la seva aprovació fins al moment. Actualment es preveu que la seva entrada en vigor sigui a principis de l'any 2019.

Després de la reunió de la directora general de Transport Terrestre, Mercedes Gómez, i el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC), es confirma la modificació del ROTT, que mantindrà el requisit d'antiguitat i es modifica el requisit de flota mínima dictada el passat mes de febrer.

Algunes de les qüestions tractades en la modificació del ROTT són:

  • La Tramitació del paquet europeu de mobilitat
  • L'obligatorietat de circular per autopistes de peatge
  • L'augment dels impostos al dièsel
  • Els plans de formació per al transport per carretera
  • Participació en el Pla de Govern de Transició Ecològica
  • Infraccions i sancions en l'honorabilitat
  • El control del pes a distància
  • Certificat d'aptitud professional CAP
  • Desaparició de la targeta física de l'autorització