Les exportacions de mercaderies creixen un 3,7% i assoleixen màxims rècordsdilluns, 9 juliol, 2018

Segons dades de l'ICEX, les exportacions de mercaderies a Espanya durant el període gener-abril van assolir els 94.883 milions d'euros, cosa que suposa un augment del 3,7% respecte a l'any anterior. Aquesta creixement aconsegueix assolir màxims històrics en exportacions al nostre país. Dites exportacions es produeixen majoritàriament a la Unió Europea.

Dades sobre exportacions per mesos:

Gener: Es produeixen 26.768 milions d'euros en exportacions. Es destaca un creixement del 8,9% respecte a 2017. Pel que fa al sector de l'alimentació, els begudes i el tabac es conviuen amb un augment de 0,4 punts.

Febrer: Les exportacions suposen un total de 22.590 milions d'euros. Es produeix un creixement del 2,3% respecte a 2017. Pel que fa al sector alimentació, els begudes i el tabac disminueixen 0,5 punts

Març: s'aconsegueixen els 25.606 milions d'euros en exportacions. Això suposa una reducció del 2,4% sobre l'any anterior. La alimentació, begudes i tabac disminueixen 1,1 punts.

Abril: es registren 23.858 milions d'euros, un creixement del 9,5% respecte al mateix període de l'any anterior. En alimentació, begudes i tabac es sumen 0,9 punts.

D'altra banda, les importacions també registren màxims històrics i creixen un 4,9% respecte al mateix període de l'any anterior, arribant als 104.866 milions d'euros. Aquesta creixement augmenta el dèficit entre importacions i exportacions a Espanya un 18,9% en comparació al 2017.

No obstant això, el creixement de les exportacions a Espanya queda per sota del conjunt de la Unió Europea (+ 4,3%), Estats Units (+ 8,8%) o el Japó (5,6%).

Tot i que la majoria de sectors augmenten en exportacions, precisament la producció de begudes i begudes, entre altres sectors, disminueixen en una mitjana l'1,1%. Entre aquells que més creixen es troba l'automòbil i els productes semimanufacturados no químics.

Les comunitats autònomes que més van créixer en exportacions van ser Navarra, Balears i el País Basc, mentre que altres com Canàries, Astúries i Madrid van descendir.