El transport de mercaderies per carretera de l'Estat augmenta un 8% anualdilluns, 15 octubre, 2018

Durant l'últim any els vehicles pesants espanyols van transportar unes 1.447 milions de tones de mercaderies, fet que suposa un creixement del 8% respecte l'any anterior. D'aquesta manera, hi ha un creixement continu durant 14 trimestres (sobre el mateix trimestre de l'any anterior) i 17 de creixement interanual (últims quatre trimestres respecte als quatre anteriors).

Els sectors més afavorits són la construcció, la maquinària i els productes manufacturats. Segons informa el Ministeri de Foment, durant l'últim trimestre, el transport de mercaderies per carretera va transportar un total de 346 milions de tones, un augment també del 8% respecte al mateix període de l'any anterior.

No obstant això, el transport que més ha incrementat durant l'últim any és el transport internacional. Aquesta manera de transport va registrar una evolució important, amb un augment del 11% en l'últim any, superant els 82 milions de tones.

Aquestes dades han estat recollides a través de l'Enquesta Permanent de Transport de Mercaderies per Carretera del Ministeri de Foment. Aquesta enquesta es realitza de manera periòdica al llarg de tot l'any, mitjançant mil entrevistes setmanals.

Cal afegir que a Espanya, el transport de mercaderies per carretera constitueix el 94% del transport intern, quedant un 6% per al transport per ferrocarril. A diferència d'altres tipus de transport, el camió permet realitzar entregues a qualsevol racó, sense dependre d'infraestructures com estacions, vies o ports. Per això, el transport per carretera permet realitzar lliuraments de forma ràpida i eficient, independentment que es tracti de zones urbanes o rurals.