Avantatges del transport intermodaldilluns, 9 abril, 2018

El transport intermodal és un dels mètodes més utilitzats en comerç internacional gràcies a facilitar les operacions i control de costos. A més, el transport intermodal utilitza Unitats de Transport Intermodal (UTI), amb la qual cosa és molt més pràctic, segur i eficient.

 

Per què el transport intermodal és cada vegada més utilitzat?

Un dels principals motius de l'auge en transport multimodal ha vingut determinat per característiques desfavorables en el tradicional transport per carretera, marcat per l'augment del preu del combustible, l'escassetat de conductors i la limitada capacitat dels camions.

D'altra banda, la millora de les infraestructures, el replantejament de les estratègies logístiques i l'estalvi de costos ha impulsat la combinació de diferents modes de transport mitjançant una única unitat de càrrega.

 

Avantatges del transport intermodal

A continuació detallem els avantatges del transport intermodal emprat en Transports F. Ramos: Transport intermodal

 · Major seguretat: En utilitzar una mateixa unitat de transport, es disminueixen els riscos del transbord.

 · Major agilitat i rapidesa: El fet d'estalviar temps en el transbord fa que es redueixin temps d'espera, s'eliminin temps morts i com a conseqüència, el transport final sigui més ràpid.

 · Menor cost en l'operació total del transport: S'aplica la combinació de transport més eficient en cada cas.

 · Menor burocràcia: En disposar d'un sol portador que gestiona tota l'operativa durant el transport es redueix la burocràcia, es simplifica la paperassa i es redueixen els controls, sent més còmode per a l'usuari.

 · Possibilitat d'agrupar càrregues: El transport intermodal permet agrupar càrregues, afavorint noves oportunitats comercials.

 · Menor risc de pèrdua o robatori: Atès que la càrrega va tancada des de l'inici fins al final, es redueixen tots els riscos propis dels punts intermedis.

 · Millora del seguiment de la mercaderia: El control de la mercaderia es millora gràcies a l'intercanvi electrònic de dades o EDI.