Augmenta l'activitat en el transport per mercaderiesdijous, 20 juny, 2019

A la reunió trimestral que realitza el Ministeri de Foment el Grup de Treball dels Observatoris del sector del transport de mercaderies per carretera, s'observa un increment en les tones-quilòmetre produïdes, especialment en el transport internacional (4,7%) i el transport local (10,8%). No obstant això, s'observa un increment de costos a causa de l'augment del preu del carburant i, alhora, una disminució dels preus.

Activitat en el transport

En el primer trimestre de 2019, les tones per quilòmetre produïdes van augmentar respecte al trimestre anterior. Aquest augment es produeix especialment en el transport local, amb un 10,8% més i en el transport internacional, amb un increment del 4,7%. No obstant això, el transport nacional de llarga distància s'ha mantingut amb un lleu increment del 0,5%.

Costos del transport

Com a conseqüència de l'augment del 6,6% en el preu del carburant i del 3,5% en els costos financers, els costos d'explotació en les 20 categories analitzades augmenten significativament.

Preus per quilòmetre recorregut

Pel que fa als preus per quilòmetre de càrrec van disminuir en mitjana i llarga distància, però, van augmentar en curta distància. En la comparativa entre els preus i costos d'explotació, s'observa que els preus no s'adapten a les fluctuacions en els costos d'explotació, el que denota una gran inelasticitat en els preus a les variacions dels costos.